LES DONES A LA GUERRA CIVIL I A LA DICTADURA FRANQUISTA

LAS MUJERES EN LA GUERRA CIVIL Y EN LA DICTADURA FRANQUISTA


5ª Taula; El trauma de la guerra i de la repressió. La Superació de la Dona, per: Teresa Morandi

5ª Mesa; El trauma de la guerra y de la represión. La Superación de la Mujer, por: Teresa Morandi


1/42/4

 

3/4

 

4/4- Associació Catalana de Juristes Demòcrates