LES DONES A LA GUERRA CIVIL I A LA DICTADURA FRANQUISTA

LAS MUJERES EN LA GUERRA CIVIL Y EN LA DICTADURA FRANQUISTA


 

Fotos por María P. Baró

Fotos 13/11/2009

Fotos 14/11/2009 matí/mañana

Fotos 14/11/2009 tarda/tarde


- Associació Catalana de Juristes Demòcrates