LES DONES A LA GUERRA CIVIL I A LA DICTADURA FRANQUISTA

LAS MUJERES EN LA GUERRA CIVIL Y EN LA DICTADURA FRANQUISTA


Inscripció

Inscripción


Tothom és benvingut a les jornades

L'entrada és gratuïta i no cal fer cap inscripció

Demanem puntualitat

Todo el mundo es bienvenido a las jornadas

La entrada es gratuita y no hace falta hacer ninguna inscripción

Rogamos puntualidad


- Associació Catalana de Juristes Demòcrates