LES DONES A LA GUERRA CIVIL I A LA DICTADURA FRANQUISTA

LAS MUJERES EN LA GUERRA CIVIL Y EN LA DICTADURA FRANQUISTA


Conclusions

Conclusiones


DECLARACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DEMÒCRATES CONTRA L’ IMPUNITAT DELS CRIMS DE LESA HUMANITAT DE GÈNERE COMESOS PEL FRANQUISME
DECLARACIÓN DE LA ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DEMÒCRATES CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD DE GÉNERO COMETIDOS POR EL FRANQUISMO

Breu comentari de la seva presencia en las JORNADES : “ LES DONES EN LA GUERRA CIVIL” per Bernat Castany

Nota sobre les jornades “Les dones a la guerra civil i a la dictadura”, por Pilar Fransitorra

 

 - Associació Catalana de Juristes Demòcrates