Els Maquis; una perspectiva des de la Memòria Històrica
Los Maquis; una perspectiva desde la Memoria Histórica

- Associació Catalana de Juristes Demòcrates