Els Maquis; una perspectiva des de la Memòria Històrica
Los Maquis; una perspectiva desde la Memoria Histórica
Programa / Programa

21 Nov.

 
17,00 :

INAUGURACIÓ
a càrrec de : Autoritats

INAUGURACIÓN
a cargo de : Autoridades

DISCURS
a carrec de : Josep Sánchez Cervelló . Professor d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili - Tarragona: "La Guerrilla, El puño que golpeó al franquismo"

DISCURSO
a cargo de : Josep Sánchez Cervelló . Profesor de Historia Contemporanea de la Universidad Rovira i Virgili - Tarragona: "La Guerrilla, El puño que golpeó al franquismo"


 
18,30 : Primera taula: LA GUERRILLA A CATALUNYA, BAIX ARAGÓ I LLEVANT
Primera mesa: LA GUERRILLA EN CATALUNYA, BAJO ARAGÓN Y LEVANTE

Ponents:
Ponentes:

 • Dolors Marín (Historiadora):
  La guerrilla urbana a Catalunya. Els Grups libertaris
  La guerrilla urbana en Catalunya. Los Grupos libertarios

 • Fernando Martínez Baños (Historiador, Coronel del Ejercito):
  La Invasió de la Vall d'Aran
  La Invasión del Valle de Arán

 • Salvador Fernández Cava (Historiador):
  Els guerrillers del Llevant i Aragó
  Los guerrilleros de Levante y Aragón
19,30:

Col·loqui. Moderador:
Coloquio. Moderador:

Pelai Pagés (Historiador - Professor d'Història a la UB) - (Historiador - Profesor de Historia en la UB)


22 Nov.

 
9,30:

Segona taula: LA GUERRILLA A ANDALUSIA, EXTREMADURA I EL NORD
Segunda mesa: LA GUERRILLA EN ANDALUCÍA, EXTREMADURA Y EN EL NORTE

Ponents:
Ponentes:

 • José Aurelio Romero Navas (Historiador):
  La guerrilla a Granada i Màlaga vist pels seus caps
  La guerrilla en Granada y Málaga visto por sus jefes
 • Julián Chaves (Historiador):
  La guerrilla a Extremadura
  La guerrilla en Extremadura

 • Santiago Macias (Historiador):
  La guerrilla al nord-oest d'Espanya
  La guerrilla en el noroeste de España

 

10,30:

Col·loqui. Moderador:
Coloquio. Moderador:

Montserrat Fernández Garrido - Abogada y nieta de guerrilero

 

11,00:

Pausa Cafè
Pausa Café

12,30:

Tercera taula: LA REPRESSIÓ CONTRA ELS MAQUIS
Cuarta mesa: LAREPRESIÓN CONTRA LOS MAQUIS

Ponents:
Ponentes:

 • Juan José del Aguila (Magistrado):
  El marc legislatiu de la represió
  El marco legislativo de la represión

 • Secundino Serrano (Historiador):
  La Història que es volgué amagar
  La Historia que se quiso ocultar

 • Jesús Núñez (Historiador, Teniente Coronel de la Guardia Civil):
  Els anys durs de la repressió
  Los años duros de la represión12,30:

Col·loqui. Moderador:
Coloquio. Moderador:

José Mª Corbacho (Abogado, Presidente de ARMH de Extremadura)


16,30: Cuarta taula: LA GUERRILLA AL CINEMA
Cuarta mesa: LA GUERRILLA EN EL CINE

Ponents:
Ponentes:

 • Bartomeu Vila (Director de cine)
 • Ferran Sánchez Agustí (Guionista)
 • César Fernández
 • Mercedes Camino
 • Miguel Salgado17,30:

Col·loqui. Moderador:
Coloquio. Moderador:

Antonio Lucchetti

18,30:

Cinquena taula: TESTIMONIS
Quinta mesa: TESTIMONIOS

Ponents:
Ponentes:

 • Gerardo Antón (Pinto) - Ex guerrillero de Extremadura
 • Eulalio Barroso (Carrete) - Guerrillero Levante/Aragón
 • Lluís Martí Bielsa - President de l'Associació de Guerrillers Espanyols a França
 • Pepita León González - Hija de Maquis, miembro de la Amical del Campo del Vernet
 • Henry Farreny - Secretario de l'Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France
 • Miguel Salado - Guerrillero
 
19,30:

Col·loqui. Moderador:
Coloquio. Moderador:

Pedro Peinado

21,30:

Sopar
Cena


- Associació Catalana de Juristes Demòcrates