V Jornades ACJD

Les dones a la guerra civil i a la dictadura

13-14 novembre 2009

Lloc: Col·legi d'Advocats de Barcelona - C/ Mallorca, 283


 

V Jornadas ACJD

Las mujeres en la guerra civil y en la dictadura

13-14 noviembre 2009

Lugar: Colegio de Abogados de Barcelona - C/ Mallorca, 283