La Recuperació de la Memòria Històrica a Catalunya

La Recuperación de la Memoria Histórica en Cataluña


Lluis Ferran Toledano González

DADES PERSONALS.

  • Lluís Ferran Toledano González, nascut el 6 de juny de 1961 a Barcelona

 

DADES PROFESSIONALS:

"  Situació professional actual: professor del departament d'Història Moderna i Contemporània de la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona .

"  Formació acadèmica: Doctor en Història Contemporània per la UAB (juliol de 1999), amb la tesi Antiliberalisme i guerra civil a Catalunya. La tercera guerra carlina, 1872-1876 , dirigida per Borja de Riquer i Permànyer.

 

EXPERIÈNCIA DOCENT:

"  Professor d'Història Contemporània i del Pensament Polític de la UAB , des del curs 1993-1994 fins a l'actualitat.

"  Professor tutor de la UNED des del curs 1995-1996, en les facultats de Ciències Polítiques i Sociologia (Terrassa), i en la d'Econòmiques i Empresarials (Cornellà). He impartit assignatures bàsicament sobre pensament polític i història econòmica.

"  Professor convidat els mesos de gener i febrer de l'any 2000 a l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, per tal de presentar el resultat de la meva tesi doctoral, i en marc del seminari d'estudis hispànics de Bernard Vincent.

"  Professor convidat als cursos d'estiu de la Universitat de Barcelona (juliol 2002), per parlar de la noció del temps en la memòria carlista i republicana.

"  Professor convidat per la Universitat de Lleida, el maig de 1999, en el cicle de doctorat dirigit per la professora Conxita Mir, sobre Transicions i Canvi Social a l'Espanya Contemporània.

"  Professor a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada (23 i 24 d'agost de 2003), impartint el curs del significat de la guerra i de l'exèrcit espanyol al llarg dels segles XIX i XX.

"  Responsable del curs d'especialització de doctorat de la UAB titulat “Fer Història des dels mitjans de comunicació i les noves tecnologies” , amb els professors Enric Calpena i Oriol Junqueras, entre els mesos de febrer i maig del 2003.

"  Responsable del curs “Viatgers del passat. Turisme i Cultura, Història i Patrimoni” , amb el Museu d'Història de Catalunya, entre els mesos de febrer i maig del 2003.

Dirigeix un curs de màster a la UAB sobre polítiques de memòria a l'Europa contemporània.

 

EXPERIÈNCIA DE RECERCA:

"  Becari de Formació del Personal Investigador del Ministeri d'Educació i Ciència entre 1990 i 1993, per a la realització de la tesi doctoral.

"  Becari de la Fundació Jaume Bofill entre els anys 1994-1995, amb el mateix motiu..

"  Becari de la Fundació Joan Maragall, entre els anys 1990-1993, per a realitzar estades de recerca a Madrid.

"  Becat pel Ministeri per a realitzar estades de recerca a Paris, Nantes, Perpinyà i Roma, entre els anys 1990 i 1993.

"  Becat per la CIRIT per a la realització de la tesi doctoral entre els anys 1995-1996.

"  Becat pel Centre d'Història Contemporània de Catalunya els anys 1996-2002.

"  PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT per la Universitat Autònoma de Barcelona, concedit el mes de setembre de 2003.

"  Membre del grup de recerca que va treballar amb un projecte finançat pel Ministeri i dirigit per Borja de Riquer “Institucions de poder a la Catalunya contemporània”, anys 1994-1998; i del projecte de recerca també finançat pel ministeri i dirigit per Antoni Moliner “La guerra del francès, mite i realitat”, els anys 200-2004.

 

PUBLICACIONS:

"  He publicat els llibres: Entre el sermó i el trabuc. El carlisme català contra la revolució setembrina (1868-1872) , pròleg Borja de Riquer, Pagès Editors, Lleida 2001; Carlins i catalanisme. La defensa dels furs i de la religió a la darrera carlinada, 1868-1875 , Farell Ed, Manresa 2002 ; La muntanya insurgent. La tercera guerra carlina a Catalunya , Cercle d'Estudis Històrics i Socials, Girona 2004. Al mateix temps nombrosos articles en revistes especialitzades (L'Avenç, Hispania, Ayer, Vasconia, Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, etc).

 

ALTRES:

"  HA ESTAT ASSESSOR DE LA CONSELLERIA EN CAP EN HISTÒRIA (2004-2006) I HA ESTAT DIRECTOR DE PROJECTES DEL CENTRE D'HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA (1995-1996) . Membre dels grups de recerca consolidats de la UAB : Grup d'Història Comparada de l'Europa Moderna (amb Irene Castells, Lluís Roura, Antoni Moliner), i del grup ARTICLE, per l'estudi del pensament polític a Europa i Llatinoamèrica amb Anna Sallés, Alejandro Andreassi, Francesc Morente i Ferran Gallego. Al mateix temps, he estat president fundador del Centre d'Estudis del Lluçanès, secretari de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, membre de la Societat Catalana d'Estudis Històrics (IEC), l'Associació d'Història Contemporània, entre d'altres.

 

 

Tornar a Ponents - Volver a Ponentes