Impunitat i transició
a la democràcia
a l'Estat Espanyol

 

Impunidad y transición
a la democrácia
en el Estado Español

 

Barcelona 9 - 10 NOVEMBRE 2006