La impunitat i la transició a la democràcia a l'Estat Espanyol

La impunidad y la transición a la democrácia en el Estado Español


Presentació:

L'ACJD, preocupada des de la seva fundació (vintè aniversari aquest any 2006) per la Democràcia, la Justícia, la vida polítics del nostre pals, els DDHH, etc; ara, que es compleixen els 75 anys de la II República Espanyola, que tantes esperances va despertar; dels 70 de l'alçament dels militars colpistes, que després del seu fracàs va donar lloc a la mes cruel i incivica Guerra Civil i Dictadura franquista; i dels 30 de la nostra peculiar Democràcia; vol participar avui, juntament amb altres entitats (Associació de Professionals, Juristes Sense Fronteres, Jutges per la Democràcia, etc), en la recuperació de la memòria de les víctimes de la repressió franquista, dels condemnats pels tribunals repressors, dels que van lluitar contra la tirania des dels seus diferents àmbits (juristes, advocats laboristes, obrers, sindicalistes i ciutadans compromesos).

Presentem, doncs, aquestes Jornades sobre "Impunitat i la Transició a la Democràcia a l'Estat Espanyol", amb la finalitat d'unir la nostra veu a la de tantes institucions, entitats i historiadors que participen en la recuperació de la memòria històrica.

Participaran acreditats juristes, especialistes polítics, historiadors, sindicalistes, i ciutadans i ciutadanes víctimes de la repressió franquista.

Tractarem d'analitzar les circumstancies que van concórrer en la Transició per a que es mantingues en silenci les greus violacions dels DDHH del regim anterior, y analitzar les conseqüències que aquest (llast ha tingut i esta tenint a la nostra "Democràcia", que ha estat capaç d'investigar, conèixer, jutjar i condemnar a coneguts violadors de DDHH de Llatinoamèrica, però incapaç de presentar una Llei de la Memòria Històrica que convenci als ciutadans.

D'altra banda, estudiarem els organismes mes destacats de la repressió franquista (tribunals militars, TOP, etc); i es donarà una visió profunda de la repressió contra els treballadors i treballadores, així com la lluita obrera organitzada a Catalunya i dels moviments ciutadans.

Per últim parlaran les pròpies víctimes de la repressió que encara ho poden contar.